Archiv kategorií: aktuality

brown leaf on brown wooden surface

Dluhy se mají platit, jak se správně píše v našem farním listu. Pokud však jsou přidružená penále tak vysoká, že splatit nejdou, je tu Milostivé léto, kdy stačí splatit pouze původní dluh + administrativní poplatek a odpouští se často vysoká částka, tzv. příslušenství dluhu. Dlužníkovi se tak umožní vyvázat se z nekonečné otrocké smyčky dluhů a exekucí. Je to naprosto jedinečná šance, příklady a příběhy jsou na odkazech dole.Jak můžeme pomoci my?1. Najít co nejvíc potřebných – ptejme se ve svém okolí2. Pomoci jim udělat nutné kroky (viz návody na stránkách MPSV ČR nebo Charity a Člověka v tísni –…

Číst více

So  1   p          Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panna a učitelka církve Mezinárodní den hudby 16:00         Michle – fara ● Rodina Idente Ne  2   27.      neděle v mezidobí a Sv. František z Assisi, jáhen a zakladatel – Farní slavnost          Michle – kostel ● Mše sv. 10:00         Krč – kostel ● Mše sv. – Sv. František 11:30         Krč – sál ● Farní shromáždění a Farní oslava 19:00         Krč – kostel ● Mše sv. Po  3   17:30         Krč – sál ● Katecheze dětí Út   4   p          Sv. František z Assisi, jáhen a zakladatel   9:00         Krč – kavárna ● Noemi   9:30         Krč –…

Číst více

Milí pastorační spolupracovníci ve farnostech, milí katecheté, připravujeme pro následující podzim a zimu nového školního roku 2022/23 sérii seminářů, jejichž účastníci se seznámí s přípravou prožitkových programů a katechezí pomocí pedagogických metod Franze Ketta. Nabídneme např. podněty pro tvorbu projektů k liturgickým dobám nebo vyprávění příběhů o národních patronech, posléze také práci s biblickými příběhy. Velmi Vás prosíme o postoupení této nabídky zájemcům z řad pedagogů ve Vaší farnosti. Pro nabízené semináře s konkrétními katechetickými obsahy je ovšem nutné mít za sebou první seznámení s metodami Franze Ketta, proto prosíme zájemce, kteří s touto prací ještě nemají zkušenosti, aby jako první kurz zvolili úvodní seminář ‚Textilní a přírodní…

Číst více

Královská kanonie premonstrátů na Strahově a Národní památkový ústav zvou k účasti na workshopu „Nedělní školy pro kostelníky“ zakončeného liturgií nešpor s představením textilní památky opatem strahovským Péče o historický liturgický textil nejen pro kostelníky 25. září 2022, 13.00 – 18.00 Přednášejí: Mgr. Marie Kuldová, NPÚ středních Čech PhDr. Jiří Vácha, PhD., Biskupství českobudějovické Mgr. Libor Šturc, Královská kanonie premonstrátů na Strahově MgA. Vendulka Otavská, restaurátorka historického textilu David Brož, fotograf  Workshop slovem provází: Mgr. Marie Hodinářová  Historické liturgické textilie jsou velmi opomíjenými památkami. Jsou stále ohrožené nepříznivými vlivy a časem, ale hlavně nepoučeným člověkem. Zároveň se jejich hodnota s plynoucím časem…

Číst více

Klíče: np Nezávazná památka ● p Památka ● sv Svátek ● sl Slavnost * každá neděle (dle možnosti) ● 9:00 ● Michle – fara ● Farní snídaně * každá neděle (dle možnosti) ● 10:30 ● Krč – sál ● Farní kavárna Čt   1   +         Světový den modliteb za péčí o stvoření Pá  2               So  3   p          Sv. Řehoř Veliký, papež a učitel Církvi             16:00  Michle – fara ● Rodina Idente Ne  4   23.      neděle v mezidobí                          Začíná běžní nedělní rozvrh (8:00 ● 9:30 ● 11:00 ● 19:00) Po  5   17:30  Krč ● Mše sv. pro děti…

Číst více

Klíče: np Nezávazná památka ● p Památka ● sv Svátek ● sl Slavnost * každá neděle (dle možnosti) ● 9:00 ● Michle – fara ● Farní snídaně * každá neděle (dle možnosti) ● 10:30 ● Krč – sál ● Farní kavárna Po  1    p         Sv. Alfons Marie z Liguori, biskup a učitel Církvi Út  2    np       Sv. Eusebius z Vercelli, biskup              np       Sv. Petr Julian Eymard, kněz              18:00 Krč – kostel/sál ● Sekulární františkáni – Mše sv. a Setkání St   3               Čt   4    p         Sv. Jan Maria Vianney, kněz Pá  5    np       Posvěcení římské baziliky…

Číst více

Klíče: np Nezávazná památka ● p Památka ● sv Svátek ● sl Slavnost * každá neděle (dle možnosti) ● 9:00 ● Michle – fara ● Farní snídaně * každá neděle (dle možnosti) ● 10:30 ● Krč – sál ● Farní kavárna Pá  1              So  2   10:00 Hradčany – Katedrála ● Slavnostní uvedení nového pražského arcibiskupa do úřadu             16:00 Michle – fara ● Rodina Idente             18:00 Staré Město – Staroměstské náměstí ● Mons. Jan Grabuner svěří svou novou arcidiecézi Matce Boží Ne  3   14.      Neděle v mezidobí                         letní nedělní rozvrh do neděle 28. 8. včetně       …

Číst více

Klíče: np Nezávazná památka ● p Památka ● sv Svátek ● sl Slavnost * každá neděle (dle možnosti) ● 9:00 ● Michle – fara ● Farní snídaně * každá neděle (dle možnosti) ● 10:30 ● Krč – sál ● Farní kavárna St   1   p Sv. Justin, mučedník                    Mezinárodní den dětí             20:00 Krč – sál ● Modlitba Taizé – Nácvik zpěvu od 19:30 Čt   2   np       Sv. Marcelin a Petr, mučedníci Pá  3   p          Sv. Karel Lwanga a druhové, mučedníci             16:00 Krč – zahrada / sál ● Festival Habrovka             17:30 Michle – kostel ● Mše sv.…

Číst více

Spíše než přednášku – mluvící hlavu – jsme v neděli 26. 6. 2022 zažili dynamický a krásný rozhovor o přímém vztahu k Bohu (a nejenom), jehož audioverzi si můžete poslechnout po rozkliknutí této zprávy: Audiozáznam (90 minut). Moderoval Jiří Zajíc.

Vyšel nový Farní list na prázdniny s řadou výživných textů – přečtěte si například, co je „svatá služba“ (v Úvodníku), jak se dá eucharistie slavit s dětmi, a nejen s nimi, jak mohli stručné evangelní zprávy ve skutečnosti zažívat Ježíšovi rodiče, co si myslí Františkvé, biskup římský i ten z Assisi, co říkal na Habrovce P. Satoria a očem jednala pastorační rada, co má společného Kroutvor s Benátkami aj.

10/46