Archiv kategorií: habrovka 80

“… a ještě sebrali dvanáct plných košů nalámaných chlebů i ryb.” (Marek 6:43) Záhy Krčský kostelní spolek zahajuje svoji činnost…

Číst více

“Šel jsem tam na Boží pokyn a těm, kteří jsou ve zvláštní vážnosti, jsem v soukromí předložil evangelium …” (Galatským…

Číst více

Pátek 3. 12.  Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha … (Jan 1:1) Přečtěme si krátký citát ze…

Číst více

5. Čtvrtek 2. 12.  “Hle, já a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli znameními a zázraky od Hospodina…

Číst více

1. 12. 2021 “…i kdyby někteří z vás byli zahnáni až na okraj světa, i odtamtud je shromáždím a přivedu…

Číst více

 Řekl jim: “Vy jim dejte najíst!” Oni řekli: “Nemáme víc než pět chlebů a dvě ryby.” (Lukáš 9:13) Sociální poměry…

Číst více

Den se začal nachylovat. Přistoupilo k němu těch Dvanáct a řekli mu: “Propusť zástup, ať jdou do okolních vesnic a…

Číst více

Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný. (Žalm 127) Stojíme před kostelem sv. Františka a…

Číst více

28/28