Farní ohlášky - 2020. 06. 07.

  • Posted on: 6 June 2020
  • By: P. Antonio

Neděle 7. – Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Úterý 9.
 09:00  Krč – kavárna  Noemi
 18:15  Michle-fara  Seminář - P. Alberto  Mystická antropologie
 21:00  Vinohrady – Sv. Ludmila (na náměstí)  Mše sv.

Středa 10.
 18:15  Krč – kavárna  Farní biblická hodina  Iz 55-56
 20:00  Krč – sál  Mužská spiritualita – Chlapi

Čtvrtek 11. – Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ (doporučený svátek)
17:00  Katedrála  Mše sv.  Hradčanské nám  Eucharistické procesí

Pátek 12.
 Noc Kostelů - Naši farnost se tento rok aktivně neúčastní.

Neděle 14. – 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Více informace najdete na farních nástěnkách a na těchto webových stránkách.

Farní ohlášky - 2020. 05. 31.

  • Posted on: 30 May 2020
  • By: P. Antonio

Neděle 31. – Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
 11:00  Krč – kostel  Mše sv. – 1. Sv. Přijímání dětí

Pondělí 1. Památka Panny MARIE, MATKY CÍRKVE
 Mezinárodní den dětí.

Úterý 2.
 18:00  kostel/kavárna  Sekulární františkáni – Mše sv. a Setkání
 18:15  Michle-fara  Seminář - P. Alberto  Mystická antropologie

Středa 3.
 20:00  Krč – sál  Modlitba Taizé – Nácvik zpěvu od 19:30

Čtvrtek 4. – Svátek JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE

Neděle 7. – Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Více informace najdete na farních nástěnkách
a na těchto webových stránkách

Farní ohlášky - 2020. 05. 24.

  • Posted on: 24 May 2020
  • By: P. Antonio

Na základě upřesnění vlády ze dne 15. května pro další fázi uvolňování pravidel, budou od pondělí 25. května povoleny vnitřní a venkovní akce až do 300 osob, což se týká i bohoslužeb. Ty bude možné slavit za dodržení stávajících pravidel: mj. rozestupy dva metry (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob); povinně vydesinfikování ruce před vstupem do kostela; užívání rouška vyjma okamžiku přijetí Eucharistie. Zůstaňte informováni kvůli nepředvídatelným změnám.

Neděle 24. – 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Den modliteb za sdělovací prostředky

Pondělí 25.
Mezinárodní den ztracených dětí

Úterý 26.
9:00  Krč – kavárna  Noemi
9:15  Krč – kostel  Úklid
18:15  Michle-fara  Seminář - P. Alberto  Mystická antropologie 2.

Čtvrtek 28.
9:30  Hradčany – katedrála  (Odložena od Zeleného Čtvrtka) mše sv. při svěcení olejů. Protože přístup bude omezen převážně na kněze, pokud máte zájem, můžete ji sledovat přes Internet na https://katedrala.tv/.

Pátek 29.
19:15  Michle – fara  Pastorační rada farnosti

Sobota 30. – Památka sv. Zdislavy

Neděle 31. – Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
11:00  Krč – zahrada  Mše sv. – 1. Sv. Přijímání dětí.

Více informace najdete na farních nástěnkách a na těchto stránkách.

Farní ohlášky - 2020. 03. 15.

  • Posted on: 15 March 2020
  • By: P. Antonio

Na nástěnkách a na webové stránky farnosti můžete nahlédnout vyjádření administrátora farnosti ke stavu nouze. Zůstaňte informováni kvůli nepředvídatelným změnám.

***VŠECHNY FARNÍ AKCE JSOU ZRUŠENY AŽ DO ODVOLÁNÍ, ALE MIN. DO 24.3.2020. ***

V NUTNÝCH PŘÍPADECH (POHŘEB, SVÁTOSTI) KONTAKTUJTE DUCHOVNÍ FARNOSTI

Více informace najdete na farních nástěnkách
a na těchto webových stránkách.

Stránky