Prosinec 2020

  • 26 November 2020
  • KAKY
 
 
 
 
 
 

Vyšlo poslední číslo Farních listů tohoto roku. Roku, který jsme prožili zcela jistě jinak, než jsme si na jeho počátku plánovali. Farní list je však jistota, na kterou se každý měsíc můžeme těšit :-) V prosincovém čísle najdete řadu článků. Tomáš Matuška například připravil článek z revue Salve od kněze Petra Beneše na téma Eucharistie za časů pandemie, Lukáš Svoboda se zamýšlí nad tzv. fake news. Z praktičtějšího soudku je článek o fungování našeho sálu na Habrovce. Do prosincového čísla se nevešla zpráva o vysvěcení nového kostela na Barrandově. Ale jistě mnozí z Vás tuto událost zaregistrovali. Informace o stavbě kostela a vysvěcení najdete na stránkách: https://www.centrumbarrandov.cz.

Listopadové číslo Farních listů

  • 5 November 2020
  • KAKY
 
 
 
 
 
 

Milí přátelé, vyšlo nové číslo Farních listů. Listopadové vydání je útlejší, najdete v něm však vše na co jste zvyklí: úvodník Otce Alberta, myšlenky Papeže Františka i kalendář. Přestože řada akcí byla potřeba zrušit, nezoufáme. Život farnosti funguje i přes omezení, otec Alberto a Antonio slouží mše svaté v obvyklou dobu a oba naše kostely jsou přede mší svatou otevřené, je tak možné se dohodnout na svátosti smíření či přijít k přijímaní. Nebojme se tyto možnosti využívat. Pokojné srdce a radostnou mysl Vám přejí všichni z redakční rady.

Farní ohlášky - 2020. 10. 11.

  • 10 October 2020
  • P. Antonio

11. ŘÍJNA 2020

Neděle 11. – 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí 12.  Kvůli krizovým opatřením a podle státního ustanovení, ode dneška, pondělí 12. 10., do neděle 25. 10. včetně mohou se do hromadných akcí ve vnitřních prostorech účastnit až 10 osob. V naší farnosti, při tom, zachováme všechny programy a služby; také zachováme pravidelný rozvrh mší sv. Proto ti, co se při mši nevejdou do kostela, mohou až po její skončení dostat svátost Eucharistii. Možné výjimky osobně konzultovat s kněžími.  Nadále platí: výjimečná hygiena ruce, užívání rouška a dodržování alespoň 2 metrové rozestupy. Také, přijmout Eucharistii na ruku.  17:30 ● Krč – sál ● Katecheze (v kalendáři omylem v 17:00)

Úterý 13.  9:30 ● Krč – sál ● Čtyřlístek  18:15 ● Michle – fara ● Seminář Mystické antropologií

Středa 14.
 18:15 ● Krč – kavárna ● Farní biblická hodina  20:00 ● Krč – sál ● Mužská spiritualita – Chlapi

Patek 16.
 19:00 ● Krč – sál ● Přednáška ● Prof. Tomáš Petráček – ZRUŠENÁ

Sobota 17.  10:00 ● Michle – fara ● Katecheze pro děti – 1. Sv. Přijímání

Neděle 18 – 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  Sbírka na misie – Odkládá se na neurčito  Dětský bazar – Odkládá se na Listopad

Více informace najdete na farních nástěnkách a na těchto webových stránkách.

Stránky