ČBK koronavirus - 2020. 03. 10.

  • 11 March 2020
  • P. Antonio

Bratři a sestry,

ministr zdravotnictví dnes vydal v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 mimořádné opatření, kterým se kromě jiného zakazují s účinností ode dne 10. března 2020 od 18 hodin akce, včetně náboženských shromáždění s účastí přesahující 100 osob. Opatření se dotýká nejen bohoslužeb, ale i dalších jednorázových akcí jako jsou poutě, svatby, pohřby a další. Toto mimořádné opatření je třeba ve smyslu našeho prohlášení ze dne 6. března 2020 respektovat.

Z opatření vyplývá, že shromáždění do 100 osob se omezení netýká. V případě bohoslužeb spojených s přikázáním slavit den Páně nebo sváteční den je možné bohoslužby rozdělit tak, aby na žádné z nich nebylo více než 100 osob.

Věřící mohou svou nedělní povinnost mše svaté splnit také poslechem televizního či rádiového přenosu nebo přenosu na nových komunikačních prostředcích, a svátečním slavením dne Páně.

Doporučujeme dbát na hygienické návyky a být tak ohleduplní ke svým bližním.

Modleme se za všechny nemocné, buďme připraveni pomoci těm, kdo ji potřebují, nyní například tak, že pomůžeme s hlídáním dětí, které nemohou kvůli karanténě do škol, a jejichž rodiče musí jít do zaměstnání. Nakonec nezapomínejme na modlitbu za brzké ukončení šíření současné nákazy.

  1. března 2020
    Biskupové Čech a Moravy

Farní ohlášky - 2020. 03. 08.

  • 9 March 2020
  • P. Antonio

Od r. 2000 náš farník p. Stanislav Hromčík vykonal pro farnost mnoho práci, převážně stavební, úklidové a zahradnické; a jsme mu za to velmi vděční. Avšak teď zažívá smutek: minulu středu mu zemřela manželka, pí. Alena. Prosíme alespoň o modlitbu za ně.

Blahopřejeme našemu farníkovi Josefa Pechy k 80. narozeninám.

Neděle 8. – 2. NEDĚLE POSTNÍ

Pondělí 9.
 17:30  Krč – sál  Katecheze dětí.
 17:30  Krč-kostel  Obřad prvního skrutinia dospělého katechumena při mši sv.

Úterý 10.
 9:00 Krč – kostel / sál  Sedmikrásek
 18:15  Michle - fara  Seminář - P. Alberto  Mystická antropologie 2.

Středa 11.
 18:15  Krč – kavárna  Farní biblická hodina  Iz 54
 20:00 Krč – sál  Mužská spiritualita – Chlapi

Čtvrtek 12.
 17:00 Michle – kostel  Křížová cesta.
 18:15  ZRUŠENO Michle - fara Seminář - P. Alberto  Mystická antropologie 1. - .
19:00 Krč-sál  Přednáška - Biskup Tomáš Holub  Synod mládeže

Pátek 13. – Výroční den zvolení papeže Františka
 16:30  Krč – kostel  Mše sv. pro Skauty
 17:00  Krč – kostel  Křížová cesta.

Sobota 14.
 15:00  Krč – kostel  Obřad křtu dětí

Neděle 15. – 3. NEDĚLE POSTNÍ

PŘEDBĚŽNÉ OHLÁŠKY

Sobota 21.
 09:00-15:00  Michle – kostel / fara  Postní rekolekce  Vede: P. Karel Satoria

Neděle 22.
 16:00  Spořilov – kostel sv. Anežky České  Benefiční koncert pro Máňu a Honzu – Výtěžek koncertu je věnován rodině v nouzi. Vystoupí naše farnice Bára Matějů, Mário Bihári, skupina Michal Hromek Consort, Grande Bande a další.

Více informace najdete na farních nástěnkách
a na těchto webových stránkách.

Ekumenické shromáždění Světového dne modliteb v Praze 4 - 2020. 03. 06.

  • 2 March 2020
  • P. Antonio

Vážení,

srdečně zveme Vás a členy Vašeho sboru na tradiční, po mnoho let nepřetržitě konané ekumenické shromáždění SDM první březnový pátek 6. 3. 2020 od 17,30 hodin ve sboru Církve československé husitské v Praze 4 Krči ( kaple sv. Anny, ul. Dolnokrčská 1908/1, Praha 4 Krč, u stanic autobusů 170 Dolnokrčská a 121 Nádraží Krč ).

Text pobožnosti SDM 2020 připravili křesťané a křesťanky ze Zimbabwe. Dozvíme se také více o této jihovýchodní africké zemi.

Službu zvěstování přijala sestra kazatelka Církve adventistů s.d. Soňa Sílová. Po asi hodinovém setkání jste všichni srdečně zváni do sborové místnosti naší fary k povídání a malému postnímu občerstvení.

Prosím pozvěte i další sestry a bratry z ekumenického společenství, ke kterým se naše pozvání nedostalo. Příprava aktivně podílejících se (čtením textů, organizací) bude v pondělí 2. 3. 2020 také od 17,30 hod. tamtéž (na faře CČSH v Krči).

Děkuji a těšíme se na vás!

Se srdečnými pozdravy

Jindřiška Buttová, farářka CČSH v Praze 4 Krči (tel.: 606 832 443).

Stránky