Archiv štítků: Habrovka

A budou kupovat pole v této zemi, o níž říkáte: ‚Je zpustošená, není v ní člověka ani dobytka…‘ Budou kupovat…

Číst více

“Vyhlédne si pole a získá je, z ovoce svých rukou vysází vinici.” (Přísloví 31:16) Výbor spolku se snaží vybrat parcelu…

Číst více

Proto se učedníci rozhodli, že každý podle svých možností pomůže … Učinili to a poslali sbírku … (Skutky apoštolů 11:29-30)…

Číst více

“Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.” (Matouš 7:8) V Lidových listech 7.…

Číst více

“… a ještě sebrali dvanáct plných košů nalámaných chlebů i ryb.” (Marek 6:43) Záhy Krčský kostelní spolek zahajuje svoji činnost…

Číst více

“Šel jsem tam na Boží pokyn a těm, kteří jsou ve zvláštní vážnosti, jsem v soukromí předložil evangelium …” (Galatským…

Číst více

Pátek 3. 12.  Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha … (Jan 1:1) Přečtěme si krátký citát ze…

Číst více

5. Čtvrtek 2. 12.  “Hle, já a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli znameními a zázraky od Hospodina…

Číst více

1. 12. 2021 “…i kdyby někteří z vás byli zahnáni až na okraj světa, i odtamtud je shromáždím a přivedu…

Číst více

 Řekl jim: “Vy jim dejte najíst!” Oni řekli: “Nemáme víc než pět chlebů a dvě ryby.” (Lukáš 9:13) Sociální poměry…

Číst více

selective focus of purple candle

V uplynulých týdnech se konalo na Habrovce několik synodních setkání, brigáda, bazar, oslava Mikuláše a plno dalších akcí, a také…

Číst více

Přijďte na farní synodní schůzku v neděli 31. 10. 2021 ve 12 hodin  na Habrovku (po mši pro rodiny s dětmi),…

Číst více

Pozvání organizátorů: 20. a 21. srpna se na vás všechny budeme obrovsky těšit na festivalu hudby a divadla HABROVKA v…

Číst více

Včetně fotogalerie — Do noci kostelů byl 28. 5. 2021 zapojen i kostel sv. Františka v Praze 4 – Krči…

Číst více

34/34