Měsíční archivy: Prosinec 2021

A budou kupovat pole v této zemi, o níž říkáte: ‚Je zpustošená, není v ní člověka ani dobytka…‘ Budou kupovat…

Číst více

“Vyhlédne si pole a získá je, z ovoce svých rukou vysází vinici.” (Přísloví 31:16) Výbor spolku se snaží vybrat parcelu…

Číst více

Proto se učedníci rozhodli, že každý podle svých možností pomůže … Učinili to a poslali sbírku … (Skutky apoštolů 11:29-30)…

Číst více

“Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.” (Matouš 7:8) V Lidových listech 7.…

Číst více

“… a ještě sebrali dvanáct plných košů nalámaných chlebů i ryb.” (Marek 6:43) Záhy Krčský kostelní spolek zahajuje svoji činnost…

Číst více

Neděle 5. – 2. NEDĚLE ADVENTNÍ Sbírka ● Na bohoslovce 12:00    Krč – zahrada ● Svatý Mikuláš na Habrovce Po…

Číst více

“Šel jsem tam na Boží pokyn a těm, kteří jsou ve zvláštní vážnosti, jsem v soukromí předložil evangelium …” (Galatským…

Číst více

Pátek 3. 12.  Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha … (Jan 1:1) Přečtěme si krátký citát ze…

Číst více

Synoda/synodalita = společná cesta (myšleno v církvi) – jít společně – být společně – rozhodovat společně. Cílem je společenství svéprávných a…

Číst více

5. Čtvrtek 2. 12.  “Hle, já a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli znameními a zázraky od Hospodina…

Číst více

Drahé sestry a drazí bratři! Celá církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda…

Číst více

Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“ a používá se také jako název pro různá církevní shromáždění. Církev a papež…

Číst více

1. 12. 2021 “…i kdyby někteří z vás byli zahnáni až na okraj světa, i odtamtud je shromáždím a přivedu…

Číst více

33/33